Webbutik

Hur möter man prissvängningar på globala jordbruksmarknader?

Prisboomen på marknaderna för jordbruksvaror 2007¿2008 aktualiserade en rad frågor om den långsiktiga trenden, vad som bestämmer prisutvecklingen och om lämpliga metoder för att dämpa prissvängningar och dess negativa effekter för livsmedels-tryggheten. Rapporten baseras på underlag och analyser från bland annat internationella organisationer. Redovisningen utgår från verkets tidigare svar på specifikt uppdrag från Jordbruksdepartementet.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
68
Utgiven:
2010
Pris exkl moms:
62 kr
Pris inkl moms:
66 kr
Artikelnr:
RA10:33
Författare:
Andreas Davelid, Patrik Eklöf, Arne Karlsson, Annelie Rosell
Anvisning: