Meny
Webbutik

Från gård till köttdisk

Rapporten beskriver konkurrensförhållandena i den svenska förädlingskedjan för nöt- och griskött. Med hjälp av deskriptiv statistik, beräkningar av koncentration och ett index över relationen mellan försäljningspris och marginalkostnad studeras hur konkurrensförhållandena har utvecklats över tiden under perioden 1990-2008. Analysen omfattar primärled, slakteri- och styckningsled samt detaljhandel.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
84
Utgiven:
2011
Pris exkl moms:
72 kr
Pris inkl moms:
76 kr
Artikelnr:
RA11:2
Författare:
Camilla Burman, Eva Jirskog, Åsa Lannhard-Öberg, Annelie Rosell
Anvisning: