Meny
Webbutik

Ekonomisk ersättning vid bekämpning av växtskadegörare

Jordbruksverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda om det bör finnas system för ersättning för förlorad inkomst m.m. till producenter och markägare vid angrepp av sådana allvarliga växtskadegörare, s.k. karantänsskadegörare, som föranleder myndigheten att fatta beslut om bekämpnings- eller utrotningsåtgärder. Utredningens förslag ska ge ökad klarhet i svensk lagstiftning och underlag för svenska positioner i den pågående översynen av EU:s växtskyddsstrategi.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
80
Utgiven:
2011
Pris exkl moms:
62 kr
Pris inkl moms:
66 kr
Artikelnr:
RA11:25
Författare:
Lars Bollmark, Bo Norell, Anders Mårtensson
Anvisning: