Meny
Webbutik

Biologisk mångfald på trädan

Olika miljöintressen kommer i konflikt när tidpunkten för putsning av trädan ska väljas. För att minska behovet av bekämpningsmedel ska putsning ske tidigt på säsongen. För att minska de negativa effekterna för den biologiska mångfalden och även för att minska växtnäringsläckaget, ska putsning däremot ske så sent som möjligt eller inte alls. Denna broschyr innehåller tips om hur putsning av trädan kan utföras så att de negativa konsekvenserna för den biologiska mångfalden blir mindre. Materialet är finansierat med medel ur Landsbygdsprogrammet.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
8
Utgiven:
2004
Pris exkl moms:
18 kr
Pris inkl moms:
19 kr
Artikelnr:
OVR3:24
Författare:
Karin Wallin
Anvisning: