Webbutik

Åtgärder mot fosforförluster från jordbruksmark -möjligheter och hinder i praktiken

Greppa Fosforn startades 2006 som ett pilotprojekt inom Greppa Näringen för att testa åtgärder mot fosforförluster från jordbruksmark i praktiken.
I den här rapporten redovisas genomförda aktiviteter, resultat och slutsatser för perioden 2006-2009 samt hur vi planerar att gå vidare under innevarande period (2010-2012).
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
64
Utgiven:
2010
Pris exkl moms:
52 kr
Pris inkl moms:
55 kr
Artikelnr:
RA10:35
Författare:
J.Malgeryd, J.Gustafsson, A.Heeb, K.Kyllmar, H. Lans-Strömblad, H.Nätterlund
Anvisning: