Webbutik

Årsrapport landsbygdsprogrammet 2010

Årsrapporten avser Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013 som omfattar alla Sveriges landsbygdsområden.
Till årsrapporten hör fyra bilagor vilka kan beställas på LBprogramledning@jordbruksverket.se

Bilaga 1 Indikatorer för omfattning och resultat år 2010
Bilaga 2 Redovisning av beslut 2007-2010 per åtgärd
Bilaga 3 Redovisning av utbetalningar 2007-2010 per åtgärd
Bilaga 4 Schematisk redovisning av Landsbygdsnätverkets insatser på olika fokusområden år 2010
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
136
Utgiven:
2011
Pris exkl moms:
125 kr
Pris inkl moms:
132 kr
Artikelnr:
RA11:23
Författare:
Anvisning: