Webbutik

Ansökan - tillstånd att använda försöksdjur

Den här blanketten är en ansökningsblankett för användartillstånd.

Betalning av avgift för djurförsöksetiskt godkännande finns här.

Ansökan om etiskt godkännande av djurförsök ska göras via  E-tjänsten.

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i den här ansökan för ändamålen ärendehantering, kontroll, statistik, information samt för uppföljning, utvärdering och analys. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. Jordbruksverket lämnar även uppgifterna till andra myndigheter och till EU:s institutioner för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag, förordning eller föreskrifter. Mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du på sidan Så här behandlar vi dina personuppgifter på Jordbruksverkets webbplats.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
4
Utgiven:
2022-08-23
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
D50
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: