Webbutik

Ny ansökan/ändringsansökan som ska vara giltig högst fyra år 24000 kr

Här hittar du e-tjänsten.

Med denna tjänst betalar du 24000 kr i avgift för:

Ansökan om godkännande
som ska vara giltig högst fyra år från och med beslutsdatum, eller Ansökan om ändring av godkännande med återstående giltighetstid på fyra år eller mindre, men mer än tre år.

Observera att det finns 5 olika avgiftsklasser, vad som gäller för respektive avgiftsklass finns beskrivet i föreskriften L117.

När du har gjort klart din beställning får du ett sex siffrigt ordernummer som du ska skriva in i avsedd ruta i e-tjänsten för ansökan om etiskt godkännande av djurförsök.

I varje enskilt fall fattar den regionala djurförsöksetiska nämnden beslut om avgiftsnivå.

Om nämnden beslutar en annan avgift än den som betalats in så regleras detta via faktura i efterhand från Jordbruksverket.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
Utgiven:
2023
Pris exkl moms:
24000 kr
Pris inkl moms:
24000 kr
Artikelnr:
D174I
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: