Webbutik

Veterinary certificate for antiserum to be exported from Sweden

Jordbruksverkets generella hälsointyg för export av antiserum

Ett generellt hälsointyg kan användas när mottagarlandet inte har meddelat att de vill att ett specifikt intyg ska användas. Före exporten ska du som exportör ta kontakt med mottagarlandets veterinärmyndighet för att ta reda på om de godkänner detta intyg. Om de gör det ska de bekräfta att de accepterar villkoren i intyget innan det utfärdas. Export på generella intyg sker alltid på exportörens eget ansvar och samtliga villkor i intyget måste uppfyllas. Ta kontakt med en officiell veterinär för att få intyget utfärdat och undertecknat.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
2
Utgiven:
2023-08-02
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
E9.161
Författare:
Anvisning: