Webbutik

Växtskyddsåret 2012, Södermanlands, Östergötlands och Örebro län

I denna skrift sammanfattas resultaten av arbetet från prognos- och varningstjänsten i Södermanlands, Östergötlands och Örebro län under växtskyddsåret 2012. I några fall redovisas även resultat från tidigare års inventeringar. Syftet är att i första hand beskriva förekomsten och omfattningen av olika skadegörare samt vädret under året. Lokala för-sök redovisas kortfattat i samband med respektive gröda och skadegörare.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
40
Utgiven:
2012
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO12:7
Författare:
Göran Gustafsson, Sara Furenhed, Anders Arvidsson, Alf Djurberg
Anvisning: