Webbutik

Innovationsstöd i landsbygdsprogrammet 2014–2022

En uppföljning av stöd inom det europeiska innovationspartnerskapet för produktivitet och hållbarhet inom jordbruket

Uppföljningen visar att cirka 440 miljoner kronor har beviljats i innovationsstöd 2014–2022. Drygt hälften av stödet har beviljats i västra och södra Sverige, och det är oftast större institutet och bolag som har ansvarat för ansökan. Majoriteten av de beviljade ansökningarna om stöd har gällt innovationsidéer om stärkt konkurrenskraft, omstrukturering och diversifiering i jordbruket. Vanligast är idéer kring en ny arbetsmetod eller teknisk/digital omställning. Uppföljningen visar att avslutade projekt i stor utsträckning har haft nytänkande och originella idéer, men det är för tidigt att se om dessa innovationsidéer kommer leda till faktisk och långvarig innovation på landsbygden.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
47
Utgiven:
2022-08-19
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
UPP22:4
Författare:
Isabelle Jensen
Anvisning: