Webbutik

Urvalskriterierna som styr fördelningen av stöd

En uppföljning av hur myndigheter tillämpar urvalskriterier för att fördela stöd inom landsbygdsprogrammet 2014–2020, baserad på uppgifter fram till april 2020
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
62
Utgiven:
2020-11-11
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
UPP20:8
Författare:
Håkan Hylén
Anvisning: