Webbutik

Ändringar i administrationen av lokalt ledd utveckling

En uppföljning inom landsbygdsprogrammet, havsoch fiskeriprogrammet samt regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling baserad på en enkät som skickades ut i november 2018 samt en gruppintervju i april 2019

Denna rapport är en del av uppföljningen av landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling under programperioden 2014-2020.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
13
Utgiven:
2020-03-10
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
UPP19:6
Författare:
Felicia Eklund
Anvisning: