Webbutik

Skörd av potatis 2012, preliminära uppgifter

I korta drag

Totalskörden av matpotatis 5 % mindre än 2011

Den svenska skörden av matpotatis beräknas till 552 400 ton. Det är 31 600 ton eller 5 % mindre än 2011 års slutliga totalskörd. Fyra län dominerar matpotatisodlingen: Skåne, Västra Götalands, Hallands och Östergötlands län. Den preliminära arealen matpotatis uppgick år 2012 till 18 820 hektar, en minskning med drygt 6 % jämfört med 2011 års slutliga areal.

Hektarskörden av matpotatis inklusive färskpotatis beräknas för år 2012 till 29 360 kilo per hektar, vilket är i nivå med föregående års slutliga hektarskörd. Hallands och Östergötlands län redovisar de högsta hektarskördarna med 35 760 respektive 34 640 kilo per hektar, vilket är 9 % högre respektive 4 % lägre skörd på länsnivå jämfört med föregående år. För Gotlands län redovisas upp emot 17 % högre hektarskörd jämfört med föregående år, 32 180 kilo per hektar. Skåne län, som har en omfattande odling av färskpotatis och därmed en lägre hektarskördenivå, har en hektarskörd på 31 860 kilo per hektar, vilket är 4 % högre hektarskörd jämfört med i fjol. I Örebro och Dalarnas län är skörden per hektar däremot drygt 20 % lägre jämfört med fjolåret. För Västerbottens och Gävleborgs län minskar skörden per hektar med 19 respektive 17 % jämfört med fjolåret. De lägre hektarskördarna beror bland annat på den regniga våren som försenade sättningen, men även på regn under hösten som ledde till ett besvärligt skördearbete. Trots det har mer kunnat bärgas än vad som tidigare befarats och arealen obärgat för riket är på samma nivå som ifjol. Skördearbetet var dock ännu inte helt avslutad i slutet av november.

Hög hektarskörd för potatis för stärkelse men odlingen minskar

Potatis för stärkelse odlas främst i Skåne, Blekinge och Kalmar län. Skörden beräknas till 42 540 kilo per hektar, vilket är 8,7 % högre än föregående år. Skåne län redovisar den högsta hektarskörden på 43 210 kilo per hektar. Arealen stärkelsepotatis uppgick till 6 000 hektar, vilket är en minskning med hela 1 600 hektar eller 21 % jämfört med 2011. Det resulterar i att den totala skörden uppgår till 255 800 ton, en minskning med drygt 14 % jämfört med 2011.


 Här kan du läsa rapporten på Jordbruksverkets webbplats i html-format.

 

 

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
17
Utgiven:
2012-12-06
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO17SM1201
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: