Webbutik

Antalet fruktträd 2012, slutlig statistik

I korta drag

Ökande äppel- och päronodling

Den svenska äppel- och päronodlingen uppvisade en påtaglig ökning 2012 jäm-fört med 2007. Antalet äppelträd ökade med 31 % sedan 2007, medan antalet päronträd ökade med 27 % under samma period. Det totala antalet äppelträd uppgick år 2012 till 2 537 573, fördelade på en areal av 1494,1 hektar, medan 268 246 päronträd bredde ut sig på 196,2 hektar. Äppel- och päronodlingarna var i huvudsak koncentrerade till Skåne, där 88 respektive 81 % av äppel- och päronträden stod.

De i särklass största äppelsorterna var Ingrid Marie och Aroma, som tillsam-mans utgjorde 43 % av de svenska äppelträden, även om en förändring av sort-sammansättningen i odlingarna tycks vara på väg. Under perioden 2008–2012 ökade framför allt sorterna Rubinola och Frida starkt i antal, och även sorter som Santana, Sunrise, Gloster och Rubinstar verkar vara på frammarsch.

Den vanligaste päronsorten var Clara Frijs, som tillsammans med Carola omfat-tade 53 % av de svenska päronträden. Men också för päron verkar en förändring i sortsammansättning vara på gång. Mellan 2008 och 2012 var Alexander Lukas den sort som planterades i flest antal, samtidigt som också Herzogin Elsa uppvi-sade ett starkt ökat antal träd i nyplanteringarna. I kontrast till dessa ökningar, minskade i stället antalet planterade träd av sorterna Clara Frijs, Carola och Conference dramatiskt, jämfört med föregående femårsperiod.

  
Här kan du läsa
rapporten på Jordbruksverkets webbplats i html-format.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
14
Utgiven:
2013-05-16
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO33SM1301
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: