Webbutik

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2012

I korta drag

Höga hektarskördar av höstsådda spannmålsgrödor
Den totala skörden av spannmål uppgick till 5,1 miljoner ton under 2012 och blev därmed 9 % större än 2011 års spannmålsskörd. De höstsådda grödorna gav på många håll mycket god avkastning, särskilt i de sydöstra delarna av landet. På riksnivå var hektarskördarna av höstvete, höstkorn och rågvete rekordhöga.

Mer åkerbönor och mindre ärter
Totalskörden av åkerbönor har beräknats till 58 200 ton, en ökning med 10 % jämfört med föregående år. Totalskörden av ärter blev 35 100 ton, vilket är 18 % mindre än 2011.

Höstrapsen gav rekordhög avkastning på riksnivå
Den totala skörden av raps och rybs blev 321 900 ton, vilket är 29 % mer än föregående års resultat. Höstrapsen gav en hektarskörd på 3 700 kg per hektar, vilket är den högsta som hittills redovisats på riksnivå.

Nästan 7 % av grovfoderskörden från grönfoderväxter
Det är nu andra året som skörd av grönfoder från ettåriga grödor redovisas i den officiella skördestatistiken. De största kvantiteterna härrörde liksom föregående år från majs skördad som grönfoder. Skördeuppgifterna redovisas med 30 % torrsubstanshalt. Omräknat till torrsustansskörd motsvarade grönfoderskörden uppemot 7 % av den totala grovfoderskörden från slåttervall och grönfoderväxter.

Potatisskörden minskade
Totalskörden av matpotatis och totalskörden av potatis för stärkelse uppgick till 549 400 ton respektive 256 000 ton, en minskning jämfört med föregående år med 6 respektive 14 %.

Slåttervallsskörden i nivå med föregående år
Den totala bärgade skörden av slåttervall skattas till 4,8 miljoner ton, varav den första skörden till 3,1 miljoner ton och återväxten till 1,6 miljoner ton. En större del av skörden bärgades som förstaskörd jämfört med föregående år, men totalt blev skörden i nivå med fjolårets.

 

Här kan du läsa rapporten på Jordbruksverkets webbplats i html-format.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
70
Utgiven:
2013-04-19
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO16SM1301
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: