Webbutik

Gynna naturliga fiender med en skalbaggsås

En skalbaggsås i mitten av ett stort fält kan öka mängden naturliga fiender till skadegörare, till exempel jordlöpare och spindlar. I det här faktabladet läser du om hur du anlägger en skalbaggsås och vilken nytta som den kan göra.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
2
Utgiven:
Pris exkl moms:
12 kr
Pris inkl moms:
15 kr
Artikelnr:
OVR679
Författare:
Petter Haldén
Anvisning: