Webbutik

Utvärdering av välfärden hos mink inom pälsproduktionen

Denna rapport är redovisningen av ett uppdrag Jordbruksverket fått av regeringen som handlar om att utvärdera välfärden hos minkar inom pälsdjursproduktionen. Uppdraget omfattar att bedöma om produktionen så som den bedrivs i dag innebär att djuren ges möjlighet att bete sig naturligt. Med detta avses att djuren hålls och sköts i en god djurmiljö så att deras välfärd främjas, att de kan utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras välbefinnande samt att beteendestörningar förebyggs.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
178
Utgiven:
2020-12-03
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR578
Författare:
Karin Åhl, Helena Elofsson
Anvisning: