Webbutik

Checklista ”Egen teknisk översyn av bomspruta, ETÖ"

All utrustning för spridning av växtskyddsmedel ska var i gott skick, lämplig för ändamålet och väl kalibrerad för att få användas. Bomsprutan ska årligen inför säsongen gås igenom för att användaren ska vara säker på att skicket är gott. En sådan genomgång kallas för Egen Teknisk Översyn (ETÖ). Att gå igenom sin spridningsutrustning med hjälp av checklistan är ett sätt att göra en ETÖ. Innehållet i checklistan bygger på tillverkarnas rekommendationer för underhåll, inklusive nationella krav och de krav som en spruta ska uppfylla i ett funktionstest. Checklistan kan också användas för att sammanställa vad som behöver åtgärdas och se till att det som behöver göras blir gjort.

Instruktioner för varför och hur man fyller i checklistan finns i dokumentet Allmänt om checklistorna för Egen teknisk översyn 
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
2
Utgiven:
2020-04-07
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR537
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: