Webbutik

Undvik ehec-smitta med kunskap

Kommunikationsstöd för minskning av ehec

Dokumentet ”Undvik ehec-smitta med kunskap” är ett kommunikationsstöd med handfasta råd om hur lokala och regionala aktörer kan sprida information till allmänhet, djurhållare, lokala och regionala livsmedelsproducenter och övriga målgrupper, för att minska risken att smittas och sprida ehec i områden där de farligare varianterna av ehec-bakterier förekommer.

Vem vänder sig dokumentet till?
Dokumentet vänder sig i första hand till informations- och kontrollfunktionerna inom berörda kommuner, smittskyddsenheterna i berörda landsting, länsveterinärerna hos berörda länsstyrelser, veterinärer i berörda områden, lantbruksnäringen, branschorganisationer och nationella myndigheter.

Vad ska dokumentet användas till?
Dokumentet kan användas till att identifiera aktuella målgrupper, ge lättillgänglig kunskap om ehec och dess smittvägar, ge generella råd för att minska risken att smittas och sprida ehec, vägleda i hur budskap kan utformas till olika målgrupper, sprida kännedom om olika myndigheters och aktörers roller och förmedla kunskap om hur myndigheter och lokala aktörer i ett känt område med ökad förekomst av farligare varianter av ehec hos djur har arbetat med informationsspridning.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
28
Utgiven:
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR435
Författare:
Jordbruksverket, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, SVA
Anvisning: