Webbutik

Kulturmiljön som väg till ökad konkurrenskraft inom jordbruket

Kulturmiljön som väg till ökad konkurrenskraft inom jordbruket

Det går att skapa möjligheter för företagsutveckling genom att inkludera kulturmiljön i verksamheten. Erfarenheter visar att det inte bara ger en extra inkomst till företaget, via den kulturmiljöverksamhet man väljer att ägna sig åt, utan att det även ger en ökad helhetskänsla i företagandet. Känslan stärks av att brukandet av den fysiska miljön är del av en lång kontinuitet och att man gör något värdefullt när man arbetar för att bevara och föra vidare det kulturarv man har fått att förvalta.

I den här broschyren som är framtagen inom Landsbygdsnätverket finner du sju aktiva lantbruksföretagare som driver kulturmiljöverksamhet. Den innehåller också goda råd till dig som också vill utveckla ditt företag med hjälp av kulturmiljöerna.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
40
Utgiven:
2015-11-13
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR371
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: