Webbutik

Prisindex och priser på livsmedelsområdet, Års- och månadsstatistik - 2016:03

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra prisindex som presenteras i detta Statistiska meddelande.

De genomsnittliga priserna för insatsvarorna sjönk enligt Produktionsmedelprisindex (PM-index) med -1,7 % mellan mars 2015 och mars 2016. Lägre priser på Djurfoder bidrog mest till detta. Under samma period steg Avräkningsprisindex (A-index) med 1,0 %. Högre priser på Potatis och slaktdjur (Djur) jämfört med mars 2015, bidrog mest till uppgången.

I senare led steg de genomsnittliga priserna för Producentprisindex för livsmedelsindustrin (PPI-J) med 3,9 % och Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med 0,9 % mellan mars 2015 och mars 2016.

Här kan du läsa rapporten på Jordbruksverkets webbplats i html-format.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
24
Utgiven:
2016-05-13
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO49SM1605
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: