Webbutik

Prisindex och priser på livsmedelsområdet, Års- och månadsstatistik - 2015:10

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra prisindex som presenteras i detta Statistiska meddelande.

De genomsnittliga priserna för insatsvarorna steg enligt Produktionsmedelprisindex (PM-index) med 0,1 % mellan oktober 2014 och oktober 2015. Under samma period steg Avräkningsprisindex (A-index) med 2,3 %. HögreLägre priser på Potatis och slaktdjur (Djur) jämfört med oktober 2014, bidrog mest till uppgången.

I senare led steg de genomsnittliga priserna för Producentprisindex för livsmedelsindustrin (PPI-J) med 2,4 % och Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med 1,0 % mellan oktober 2014 och oktober 2015.

Här kan du läsa rapporten på Jordbruksverkets webbplats i html-format.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
23
Utgiven:
2015-12-17
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO49SM1512
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: