Webbutik

Prisindex och priser på livsmedelsområdet, Års- och månadsstatistik - 2015:09

I korta drag


Prisutveckling på livsmedelsområdet

Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra prisindex som presenteras i detta Statistiska meddelande.

De genomsnittliga priserna för insatsvarorna sjönk enligt Produktionsmedelprisindex (PM-index) med ‑0,3 % mellan september 2014 och september 2015. Under samma period steg Avräkningsprisindex (A-index) med 0,3 %. HögreLägre priser på Potatis samt Frukt och grönsaker jämfört med september 2014, bidrar mest till uppgången.

I senare led steg de genomsnittliga priserna för både Producentprisindex för livsmedelsindustrin (PPI-J) och Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) med 0,9 % mellan september 2014 och september 2015.

Här kan du läsa rapporten på Jordbruksverkets webbplats i html-format.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
23
Utgiven:
2015-11-13
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO49SM1511
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: