Webbutik

Prisindex och priser på livsmedelsområdet, Års- och månadsstatistik - 2015:08

I korta drag


Prisutveckling på livsmedelsområdet

Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra prisindex som presenteras i detta Statistiska meddelande.

De genomsnittliga priserna för insatsvarorna sjönk enligt Produktionsmedelprisindex (PM-index) med ‑0,5 % mellan augusti 2014 och augusti 2015. Under samma period sjönk Avräkningsprisindex (A-index) med ‑0,8 %. Lägre priser på mjölk, jämfört med augusti 2014, bidrar mest till nedgången.

I senare led låg de genomsnittliga priserna enligt Producentprisindex för livsmedelsindustrin (PPI-J) ungefär i nivå med augusti 2014 medan Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med 1,0 % mellan augusti 2014 och augusti 2015.

Här kan du läsa rapporten på Jordbruksverkets webbplats i html-format.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
23
Utgiven:
2015-10-16
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO49SM1510
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: