Meny
Webbutik

Prisindex och priser på livsmedelsområdet, Års- och månadsstatistik - 2015:04

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra prisindex som presenteras i detta Statistiska meddelande.

De genomsnittliga priserna för insatsvarorna steg enligt Produktionsmedelprisindex (PM-index) med 1,2 % mellan april 2014 och april 2015. Under samma period sjönk Avräkningsprisindex (A-index) med -4,8 %. Sjunkande avräkningspriser på spannmål och mjölk bidrog mest till detta.

I senare led sjönk priserna enligt Producentprisindex för livsmedelsindustrin (PPI-J) med -0,2 % medan Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med 0,2 % mellan april 2014 och april 2015.

Här kan du läsa rapporten på Jordbruksverkets webbplats i html-format.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
23
Utgiven:
2015-06-18
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO49SM1506
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: