Webbutik

Prisindex och priser på livsmedelsområdet, Års- och månadsstatistik - 2015:03

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra prisindex som presenteras i detta Statistiska meddelande.

De genomsnittliga priserna för insatsvarorna steg enligt Produktionsmedelprisindex (PM-index) med 1,8 % mellan mars 2014 och mars 2015. Under samma period sjönk Avräkningsprisindex (A-index) med -5,4 %. Sjunkande avräkningspriser på mjölk bidrog mest till detta.

I senare led sjönk priserna enligt Producentprisindex för livsmedelsindustrin (PPI-J) med -0,8 % medan Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med 0,3 % mellan mars 2014 och mars 2015.

Här kan du läsa rapporten på Jordbruksverkets webbplats i html-format.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
23
Utgiven:
2015-05-15
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO49SM1505
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: