Webbutik

Prisindex och priser på livsmedelsområdet, Års- och månadsstatistik - 2015:01

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra prisindex som presenteras i detta Statistiska meddelande.

De genomsnittliga priserna för insatsvarorna steg enligt Produktionsmedelprisindex med 0,8 % mellan januari 2014 och januari 2015. Under samma period sjönk Avräkningsprisindex med -6,0 %. Sjunkande avräkningspriser på mjölk bidrog mest till detta.

I senare led sjönk priserna enligt Produktionsprisindex för livsmedelsindustrin med -0,4 % medan Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel steg med 0,4 % mellan januari 2014 och januari 2015.

Här kan du läsa rapporten på Jordbruksverkets webbplats i html-format.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
24
Utgiven:
2015-03-20
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO49SM1503
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: