Webbutik

Prisindex och priser på livsmedelsområdet, Års- och månadsstatistik - 2014:11

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra prisindex som presenteras i detta Statistiska meddelande. Under 2010 steg A-index kraftigt, precis som det gjorde under andra halvåret 2007. Stigande avräkningspriser på Spannmål, Mjölk och Nötkreatur bidrog mest till detta under 2010. En utveckling av ökande priser i efterföljande led kan också utläsas under dessa perioder, likväl som ökade kostnader för insatsvarorna i PM-index. Djurfoder och Gödning- och jordförbättringsmedel bidrog mest till kostnadsökningarna på insatssidan. Under 2013 gick PM-index totalt sett upp ca 0,5 % jämfört med 2012 medan A-index steg med ca 1,1 %.

Så som indexen är sammansatta kan man också utifrån figur A utläsa att avräkningspriserna som helhet har ökat mer än konsumentpriserna sedan år 2005.

Här kan du läsa rapporten på Jordbruksverkets webbplats i html-format.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
21
Utgiven:
2015-01-16
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO49SM1501
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: