Webbutik

Prisindex och priser på livsmedelsområdet, Års- och månadsstatistik - 2013:03

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra prisindex som presenteras i detta Statistiska meddelande. Under 2010 steg A-index kraftigt, precis som det gjorde under andra halvåret 2007. Stigande avräkningspriser på Spannmål, Mjölk och Nötkreatur bidrog mest till detta under 2010. En utveckling av ökande priser i efterföljande led kan också utläsas under dessa perioder, likväl som ökade kost-nader för insatsvarorna i PM-index. Djurfoder och Gödning- och jordförbätt-ringsmedel bidrog mest till kostnadsökningarna på insatssidan. Utifrån de pre-liminära årsindextalen gick PM-index totalt sett upp omkring 2,5 % under 2012 jämfört med 2011 medan A-index sjönk med omkring -0,5 %.

Så som indexen är sammansatta kan man också utifrån figur A utläsa att avräk-ningspriserna som helhet har ökat mer än konsumentpriserna sedan år 2005.


Här kan du läsa
rapporten på Jordbruksverkets webbplats i html-format.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
21
Utgiven:
2013-05-16
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO49SM1305
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: