Webbutik

Animalieproduktion, Års- och månadsstatistik 2014:12

I korta drag


Minskad ägginvägning under 2014

Det här är en uppdaterad version av JO 48 SM 1502 som utkom den 20 februari 2014. Jämfört med den urspungliga, som utkom den 19 februari, är skillnaden att uppdaterad statistik för slakt av

fjäderfä har inkluderats. Denna statistik var inte tillgänglig vid det ursprungliga publiceringsdatumet.

Kvantiteten invägd mjölk under år 2014 var 2,93 miljoner ton; 2,2 % mer än under 2013. Samtidigt minskade produktionen av konsumtionsmjölk med 6,3 % till 0,81 miljoner ton. Figur A visar invägningen av mjölk månad för månad under perioden 2011–2014.

I den förra utgåvan av animalieproduktion var slaktstatistiken för november ännu inte färdigställd. Nu finns preliminära uppgifter för november och december. Data för november kan hittas i Jordbruksverkets statistikdatabas. Figur B och Figur C visar utveckling i slakten av nötkreatur och sedan år 2011.

Statistik över ägginvägning fram till november 2014 finns nu tillgängligt i databasen. I november var det 7 600 ton ägg som vägdes in, ungefär 9 % mindre än i november föregående år. Totalt ser äggproduktionen ut att bli cirka 5 % mindre år 2014 än året innan.

Här kan du läsa rapporten på Jordbruksverkets webbplats i html-format.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
12
Utgiven:
2015-03-05
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO48SM1502
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: