Webbutik

Animalieproduktion, Års- och månadsstatistik 2013:12

I korta drag

 

Slakten av nötkreatur ökade under år 2013

Slakten av nötkreatur ökade med 0,6 % och slakten av svin med 0,7 % under januari–december 2013 jämfört med januari–december 2012. Slakten av kyckling ökade med 6,5 % under samma period. Kvantiteten invägd mjölk ökade med 0,3 % och produktionen av konsumtionsmjölk minskade med 2,8 % under motsvarande period. Produktionen av ost minskade med 11,1 % och produktionen av smör med 3,4 % under samma period.

Figur A visar invägningen av mjölk månad för månad under perioden 2010–2013. Figur B och Figur C illustrerar månadsvis slaktad mängd i tusental ton för nötkreatur respektive svin under samma period.

Här kan du läsa rapporten på Jordbruksverkets webbplats i html-format.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
11
Utgiven:
2014-02-20
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO48SM1402
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: