Webbutik

Animalieproduktion, Års- och månadsstatistik 2013:09

I korta drag

Slakten av nötkreatur ökade under januari–september 2013

 

Slakten av nötkreatur ökade med 2,1 % och slakten av svin minskade  med 0,4 % under januari–september 2013 jämfört med januari–september 2012. Kvantiteten invägd mjölk minskade med 0,3 % och produktionen av konsum-tionsmjölk med 2,3 % under samma period. Produktionen av ost minskade med 10,5 % och produktionen av mjölkpulver ökade med 16,4 % under januari–september 2013 jämfört med motsvarande period under 2012.

 

Figur A visar invägningen av mjölk månad för månad under perioden 2010–2013. Figur B och Figur C illustrerar månadsvis slaktad mängd i tusental ton för nötkreatur respektive svin under samma period.

Här kan du läsa rapporten på Jordbruksverkets webbplats i html-format.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
11
Utgiven:
2013-11-22
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO48SM1311
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: