Webbutik

EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn, Preliminär utveckling 2014 - 2015

I korta drag

Svagt förbättrat resultat för jordbruket 2015

Jordbrukssektorns totala produktionsvärde i löpande priser förväntas öka med 1,6 % år 2015 jämfört med år 2014. Värdet av vegetabilieproduktionen beräknas öka med 3,6 % medan värdet av animalieproduktionen förväntas förbli i stort sett oförändrat.

Det oförändrade värdet av animalieproduktionen är i hög grad en effekt av det nya nötkreaturstödet. Om man bortser från stödet skulle jordbrukssektorns
totala produktionsvärde vara i stort sett oförändrat jämfört med 2014 och värdet av animalieproduktionen skulle minska med cirka 3 %.

Jordbrukssektorns totala kostnader beräknas ligga på ungefär samma nivå som 2014. Totalt innebär detta att driftsöverskott netto, som är det överskott som ska täcka kostnader för arrende, räntor, eget arbete och eget kapital, uppskattas öka med drygt 1 %. Företagsinkomsten, som ska täcka kostnader för eget arbete och kapital, förväntas även den öka med drygt 1 %.

Sett över hela jordbrukssektorn så beräknas alltså slutresultatet hamna på ungefär samma nivå som 2014. Det finns dock betydande skillnader för olika delar av jordbruket. Lägre avräkningspriser på mjölk gör att värdet av mjölkproduktionen till baspriser beräknas minska med 1,7 miljarder kronor eller drygt 15 %. Samtidigt har producentpriserna på nötkött stigit vilket gör att värdet av denna produktion beräknas öka med ungefär 600 miljoner kronor eller 11 %. 

Här kan du läsa rapporten på Jordbruksverkets webbplats i html-format.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
10
Utgiven:
2016-02-04
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO45SM1601
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: