Webbutik

EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn, Preliminär utveckling 2013 - 2014

I korta drag

Liten ökning i resultatet för jordbruket 2014

Jordbrukssektorns totala produktionsvärde i löpande priser uppskattas ha varit i stort sett oförändrat 2014 jämfört med 2013. Värdet av vegetabilieproduktionen var oförändrat medan värdet av animalieproduktionen minskade något.
De totala kostnaderna förväntas ligga på ungefär samma nivå som 2013.

Den totala spannmålsskörden för 2014 uppskattas till cirka 5,8 miljoner ton, vilket är en ökning med 16 % jämfört med 2013. Samtidigt förväntas priserna för spannmål sjunka under skördeåret 2014/2015. Totalt sett bedöms värdet av spannmålsproduktionen öka med närmare 5 % jämfört med skördeåret 2013/2014.

Totalskörden av raps och rybs 2014 beräknas minska med knappt 2 %. Priserna förväntas sjunka under skördeåret 2014/2015, vilket gör att värdet av oljeväxtproduktionen beräknas minska med drygt 13 %.

Värdet av mjölkproduktionen beräknas öka med drygt 5 % vilket förklaras av både ökad produktion och ett högre genomsnittligt avräkningspris under 2014 jämfört med 2013. Året inleddes med prisnivåer som låg betydligt högre än 2013 års nivå. Priserna har sedan sjunkit, men trots prisfallet bedöms det
genomsnittliga avräkningspriset för 2014 ligga knappt 3 % över 2013 års nivå.

Slakten av nötkreatur beräknas öka med knappt 4 % under 2014 jämfört med 2013 samtidigt som avräkningspriserna uppskattas sjunka med cirka 5 %. Slakten av svin beräknas öka med någon procent jämfört med 2013. Avräkningspriserna förväntas dock sjunka, varför värdet av svinproduktionen beräknas minska med cirka 7 %.

Inför publiceringen av 2013 års beräkningar i oktober 2014 gjordes några revideringar av EAA som även påverkar tidigare år. Dessa berör främst animalieproduktion och proteingrödor (se avsnittet fakta om statistiken).

Här kan du läsa rapporten på Jordbruksverkets webbplats i html-format.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
10
Utgiven:
2015-02-05
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO45SM1501
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: