Webbutik

EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn, Prognos för utveckling 2013-2014

I korta drag

Oförändrat resultat för jordbruket 2014

Jordbrukssektorns totala produktionsvärde i löpande priser förväntas minska marginellt 2014 jämfört med 2013. Både värdet av vegetabilieproduktionen och animalieproduktionen minskar med knappt 1 %. De totala kostnaderna förväntas ligga på ungefär samma nivå som 2013.

Den totala spannmålsskörden för 2014 uppskattas till ca 5,7 miljoner ton, vilket är en ökning med 14 % jämfört med 2013. Samtidigt förväntas priserna för spannmål sjunka under skördeåret 2014/2015. Totalt sett bedöms värdet av spannmålsproduktionen öka med 2 % jämfört med skördeåret 2013/2014.

Totalskörden av raps och rybs 2014 beräknas ligga i nivå med föregående år trots minskad odlingsareal. Priserna förväntas dock sjunka under skördeåret 2014/2015 vilket gör att värdet av oljeväxtproduktionen beräknas minska med 16 %.

Värdet av mjölkproduktionen uppskattas öka med knappt 6 % vilket förklaras av både ökad produktion och ett högre genomsnittligt avräkningspris under 2014 jämfört med 2013. Året inleddes med prisnivåer som låg betydlig över 2013 års nivå. Priserna har sedan sjunkit men trots prisfallet bedöms det genomsnittliga avräkningspriser för 2014 ligga några procent över 2013 års nivå.

Slakten av nötkreatur beräknas öka med cirka 3 % under år 2014 jämfört med år 2013 samtidigt som avräkningspriserna uppskattas sjunka med cirka 5 %. Slakten av svin beräknas ligga i nivå med 2013. Avräkningspriserna beräknas dock sjunka varför värdet av svinproduktionen uppskattas minska med knappt 8 %.

Inför publiceringen av 2013 års beräkningar i oktober 2014 gjordes några revideringar av EAA som även påverkar tidigare år. Dessa berör främst animalieproduktionen och proteingrödor (se avsnittet fakta om statistiken).

Här kan du läsa rapporten på Jordbruksverkets webbplats i html-format.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
11
Utgiven:
2014-12-04
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO45SM1404
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: