Webbutik

EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn, Progons för utvecklingen 2012 - 2013

I korta drag

Plus för animalieproduktionen och minus för växtodlingen i jordbrukets ekonomi 2013

Jordbrukssektorns totala produktionsvärde i löpande priser beräknas minska med 2 % år 2013 jämfört med år 2012. Värdet av vegetabilieproduktionen be-räknas minska med 10 % medan värdet av animalieproduktionen beräknas öka med drygt 6 %. Kostnaderna för insatsvaror och tjänster förväntas ligga något under 2012 års nivå.

Den totala spannmålsskörden för 2013 uppskattas till cirka 5,0 miljoner ton, vilket är en minskning med drygt 1 % jämfört med 2012. Samtidigt förväntas priserna för spannmål sjunka kraftigt under skördeåret 2013/2014, vilket bidrar till det minskade värdet av vegetabilieproduktionen.

Totalskörden av raps och rybs 2013 beräknas ligga närmare 3 % högre än före-gående år vilket främst är en följd av ökade odlingsarealer. Precis som för spannmål leder dock lägre priser till att värdet av produktionen minskar.

Det ökade värdet av animalieproduktionen förklaras främst av att värdet av mjölkproduktionen uppskattas öka med 8 %. Detta förklaras i sin tur av en be-räknad uppgång i avräkningspriset på mjölk med drygt 8 % samtidigt som pro-duktionen minskat något.

Slakten av nötkreatur beräknas öka något under år 2013 jämfört med år 2012 samtidigt som avräkningspriserna uppskattas sjunka med cirka 1 %. Slakten av svin beräknas vara i stort sett oförändrad och priserna har varit stigande.

Inför publiceringen av 2012 års beräkningar i oktober 2013 gjordes några revi-deringar av EAA som även påverkar tidigare år. Dessa berör främst animalie-produktionen och foderväxter (se avsnittet fakta om statistiken).

Här kan du läsa rapporten på Jordbruksverkets webbplats i html-format.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
10
Utgiven:
2014-02-06
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO45SM1401
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: