Webbutik

EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn, 2001 - 2012

I korta drag

Både plus och minus i jordbrukets ekonomi 2012

Jordbrukssektorns produktionsvärde i löpande baspriser ökade med 1,8 miljarder kronor, motsvarande 3 %, mellan åren 2011 och 2012.

Värdet av vegetabilieproduktionen ökade med 12 %, motsvarande 2,8 miljarder kr år 2012 jämfört med år 2011. Höga priser på spannmål under skördeåret 2012/2013, i kombination med att spannmålsskörden ökade med 9 % år 2012, bidrog starkt till det ökade värdet. Men det var inte bara värdet av spannmålsproduktionen som ökade. Produktionsvärdet för i stort sett samtliga grupper av grödor ökade.

Under år 2012 minskade produktionsvärdet för animalier med drygt 1 % eller 0,3 miljarder kronor jämfört med år 2011. Slakten av nötkreatur minskade med 9 % medan de genomsnittliga priserna inklusive efterlikvider och leveranstillägg ökade med över 10 %. I och med att handjursbidraget fördes över till gårdsstödet år 2012 hamnade denna ersättning beräkningstekniskt på en annan post i EAA. Detta sänkte ytterligare produktionsvärdet av nötkreatur. Totalt minskade produktionsvärdet för nötkreatur med närmare 3 %.

Slakten av svin minskade med 9 % samtidigt som de genomsnittliga priserna inklusive efterlikvider och leveranstillägg steg. Totalt ökade produktionsvärdet för svin med drygt 4 %. Invägningen av mjölk var i stort sett oförändrad mellan åren 2011 och 2012. Sjunkande priser bidrog dock till att produktionsvärdet för mjölk minskade med närmare 5 % eller 0,5 miljarder kronor.

Kostnaderna för insatsvaror och tjänster ökade med drygt 3 %, motsvarande 1,2 miljarder kr mellan åren 2011 och 2012. Samtidigt ökade kapitalförslitning och löner med knappt 5 %. Övriga produktionssubventioner minskade med drygt 1 %. Sammantaget medförde detta att driftsöverskottet netto minskade med närmare 1 % mellan åren 2011 och 2012.

Här kan du läsa rapporten på Jordbruksverkets webbplats i html-format.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
23
Utgiven:
2013-10-03
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO45SM1302
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: