Webbutik

EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn, Preliminär utveckling 2011 - 2012

I korta drag

Både plus och minus i jordbrukets ekonomi 2012

Jordbrukssektorns totala produktionsvärde i löpande priser beräknas öka med 1 % år 2012 jämfört med år 2011. Värdet av vegetabilieproduktionen beräknas öka med knappt 7 % medan värdet av animalieproduktionen beräknas minska med 5 %.

Den totala spannmålsskörden för 2012 uppgick till ca 5,1 miljoner ton, vilket är en ökning med 10 % jämfört med 2011. Skördeökningen förklaras främst av högre hektarskördar. Förhållandevis goda spannmålsskördar i kombination med förväntat fortsatt höga priser under skördeåret 2012/13 bidrar till det ökade värdet av vegetabilieproduktionen.

Totalskörden av raps och rybs 2012 beräknas ligga 30 % högre än föregående år och skörden är den största på 19 år vilket gör att värdet av oljeväxtodlingen ökar.

Det minskade värdet av animalieproduktionen förklaras främst av att värdet av mjölkproduktionen uppskattas minska med närmare 8 %. Detta förklaras i sin tur av en nedgång i avräkningspriset på mjölk med drygt 8 %. Produktionen av mjölk förväntas dock visa på en liten ökning 2012 jämfört med 2011.

Slakten av nötkreatur beräknas minska med närmare 8 % under år 2012 jämfört med år 2011 samtidigt som avräkningspriserna uppskattas öka med 3 %. Även slakten av svin beräknas minska med omkring 10 % och priserna har varit stigande.

Här kan du läsa rapporten på Jordbruksverkets webbplats i html-format.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
10
Utgiven:
2013-02-12
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO45SM1301
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: