Webbutik

Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll, uppgifter t.o.m. 2012

I korta drag

Under perioden 1980–2012 har totalkonsumtionen per person och år av kött ökat med 34 % till 86 kg, köksväxter med 99 % till 82 kg och frukt med 27 % till 106 kg. Totalkonsumtionen av mjölk har under samma period minskat från 185 till 123 liter per person och år, en minskning med 34 %. Även konsumtionen av matfett har minskat under perioden, från 25 till 21 kg per person och år, en minskning med 16 %. Konsumtionen av mjöl och gryn ökade under 1980- och 1990-talen, för att sedan minska igen och år 2012 hamna på 63 kg per person vilket ligger i nivå med 1980 års siffror.

Totalkonsumtionen av socker och sirap år 2012 var 37 kg per person och år och har varierat mellan 36–45 kg under perioden 1980–2012. Samtidigt har konsumtionen av choklad och konfektyrvaror samt läskedrycker cider m.m. ökat kraftigt, dock har ökningstakten inte varit lika dramatisk efter år 2000. År 2012 var konsumtionen av choklad- och konfektyrvaror 17 kg per person, vilket motsvarar en ökning med 76 % sedan 1980. Konsumtionen av läskedrycker, cider m.m. har nästan tredubblats till 84 liter från år 1980 till år 2012. Häri ingår också konsumtion av mineralvatten och kolsyrat vatten med tillsats av socker eller aromämnen.

I figur A redovisas totalkonsumtionen per person av vissa varugrupper åren 1980, 1990, 2000, 2010 och 2012. Med totalkonsumtion av en vara eller varugrupp avses den totala åtgången av råvaror för humankonsumtion. Totalkonsumtionen av exempelvis mjöl inkluderar således inte enbart konsumtion av inhemskt producerat mjöl och importerat mjöl utan även en uppskattning av mjölinnehållet i importerat bröd, pasta och liknande spann­målsprodukter.

Under perioden 1980–2012 har den totala energitillförseln från livsmedel ökat från 12 000 till 13 200 kJ per person och dag, motsvarande 10 %. Av den totala energitillförseln kommer 28 % från bröd och spannmålsprodukter, 12 % från kött och köttvaror och 23 % från mjölk, mjölkprodukter, ägg och matfett. Socker, sirap, choklad- och konfektyrvaror, glass samt malt- och läskedrycker m.m. svarar tillsammans för 17 % av den totala energitillförseln.

Här kan du läsa rapporten på Jordbruksverkets webbplats i html-format.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
66
Utgiven:
2014-03-26
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO44SM1301
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: