Webbutik

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2012

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2012

Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter transfereringar ökade år 2012 med 3 600 kr (1 %) till 331 700 kr. Föregående år var ökningen 3 %. Inkomsterna var under 2012 störst vid jordbruksföretag med stora åker-arealer.

Vid heltidsjordbruk, jordbruksföretag som kräver en arbetsinsats bestående av minst 1 600 standardtimmar per år, var den genomsnittliga hushållinkomsten 336 200 kr. Den genomsnittliga inkomsten för heltidsjordbruk var störst hos jordbruksföretag med driftsinriktningen jordbruksväxter.

Vid småbruk, jordbruksföretag som har ett arbetsbehov som är lägre än 400 standardtimmar per år, var den genomsnittliga hushållsinkomsten 338 300 kr.


Här kan du läsa rapporten på Jordbruksverkets webbplats i html-format.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
44
Utgiven:
2014-05-28 (korrigeringar 2015-08-21)
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO42SM1401
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: