Webbutik

Jordbruksekonomiska undersökningen 2014, slutlig statistik

I korta drag

Korrigering 2016-06-21

”Kostnader djurskötsel”, ”Arbetskostnad för anställda” och ”Finansiellt netto” i tabellerna 1, 2, 3, 5 och 13 har korrigerats.

Ökande inkomster från andra verksamheter i flera driftsgrenar

Växtodlingsföretag

För både de mindre och större växtodlingsföretagen ökade det genomsnittliga brutto- och nettoresultatet mellan år 2013 och 2014. Intäktsökningen från enbart växtodling var däremot liten mellan åren. I statistiken för 2014 har fler intäkter från andra verksamheter räknats med i underlaget för inkomster och kostnader. Förändringarna är gjorda för att möta de krav på statistik som ställs från EU. De kostnader som ökade var framförallt övriga driftskostnader och avskrivningar.

Mjölkföretag

Samtliga grupper av mjölkföretag visar genomsnittliga resultatförbättringar under 2014. Det var framförallt intäkterna från djurskötseln och annan verksamhet som ökade medan kostnaderna för djurskötseln minskade i flera av storleksgrupperna jämfört med 2013. Det sjunkande mjölkpriset under andra halvåret 2014 hann inte sänka helårsresultatet.

Köttdjursföretag

De definitiva brutto- och nettoresultaten minskade för köttföretagen mellan 2013 och 2014. Nettoresultatet blev 89 300 kr för köttdjursföretagen jämfört med 100 600 kr under 2013.

Svinföretag

Intäkterna för svinföretagen minskade mellan åren 2013 och 2014. Det var framförallt intäkterna från djurskötseln som minskade. Övriga intäkter ökade däremot med 13 %. Kostnaderna för exempelvis djurskötsel och underhåll sjönk också, och innebar ett högre bruttoresultat jämfört med året innan. Vid beaktande av en lägre nivå på övriga kostnader, däribland arrendekostnad, ökade nettoresultatet från 304 100 kr till 458 200 kr.

 
Här kan du läsa rapporten i HTML-format.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
43
Utgiven:
2016-08-08
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO40SM1601
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: