Webbutik

Jordbruksekonomiska undersökningen 2012, slutlig statistik

I korta drag

Bättre resultat för svin- och större växtodlingsföretag

Växtodlingsföretag

Resultatutvecklingen för den mindre storleksgruppen har vänt efter kontinuerligt ökande intäkter sedan 2010. Nästintill samtliga intäktsposter har minskat mellan åren 2011 och 2012. Däremot har den större storleksgruppens resultat ökat oavbrutet sedan 2009. Den större storleksgruppens nettoresultat uppgick till 588 900 kronor och blev därmed drygt 34 % bättre än 2011 års resultat.

Mjölkföretag

De flesta grupperna av mjölkföretag fortsatte att uppvisa försämringar av både genomsnittligt brutto- och nettoresultat trots att medelantal mjölkkor per företag ökat något under år 2012. I storleksgruppen med 1 600–3 199 standardtimmar var nettoresultatet år 2012 högst i Riksområde 3 med 96 000 kronor. I den medelstora storleksgruppen med 3 200–5 599 standardtimmar fortsatte Riksområde 1 uppnå bästa nettoresultat med 176 800 kronor. Hela rikets genomsnittliga nettoresultat för samma storleksgrupp blev 160 900 kronor.

Köttdjursföretag

Köttdjursföretagens bruttoresultat har blivit marginellt sämre mellan åren 2011 och 2012. Den främsta förklaringen är att de genomsnittliga intäkterna minskade något mer än de genomsnittliga driftskostnaderna. Summan av intäkterna minskade med nästan 14 % medan summan av driftskostnader och övriga kostnader minskade med 18 % respektive 10 %.

Svinföretag

En markant nettoresultatökning skedde jämfört med 2011, vilket innebar ett genomsnittligt nettoresultat på 319 800 kronor för svinföretagen. Totalt sett ökade intäkterna med drygt 34 % mellan åren 2011 och 2012. Intäkterna för djurskötsel och för direktersättningar ökade med cirka 49 % respektive nästan 30 %.


Här kan du läsa rapporten på Jordbruksverkets webbplats i html-format.

 

 

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
41
Utgiven:
2014-02-18
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO40SM1401
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: