Webbutik

Jordbruksekonomiska undersökningen 2012, preliminära uppgifter

I korta drag

Bättre resultat för svin- och större växtodlingsföretag

Växtodlingsföretag

Samtliga intäktsposter förutom intäkterna som avser djurskötsel för storleksgrupp (800-1599) och intäkterna som avser växtodling och övriga intäkter för storleksgrupp (1600-3199) minskade mellan åren 2011 och 2012. Den mindre storleksgruppens brutto- och nettoresultat har blivit sämre medan den större storleksgruppens resultat har blivit bättre.

Mjölkföretag

De flesta grupperna av mjölkföretag fortsatte att uppvisa försämringar av både genomsnittligt brutto- och nettoresultat. Kostnaderna för djurskötsel ökade förutom i Riksområde 1 och intäkterna för djurskötsel  minskade förutom i Riksområde 3 jämfört med 2011.

Köttdjursföretag

Både brutto- och nettoresultaten har blivit sämre mellan åren 2011 och 2012. Övriga intäkter ökade med 13 procent medan intäkterna för djurskötsel minskade med knappt 15 procent.

Svinföretag

En markant nettoresultatsökning med drygt 80 procent skedde jämfört med 2011. Den största intäktsökningen kom från intäkterna som är hänförbara till djurskötsel. Totalt sett ökade intäkterna med drygt 22 procent och kostnaderna bara med drygt 15 procent.

Här kan du läsa rapporten på Jordbruksverkets webbplats i html-format.

 

 

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
13
Utgiven:
2013-12-12
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO40SM1302
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: