Meny
Webbutik

Arrendepriser på jordbruksmark 2016

I korta drag

1 705 kr för att arrendera 1 hektar jordbruksmark

Priser för både jordbruksmark och arrenden av jordbruksmark har ökat kontinuerligt sedan Sveriges EU-inträde år 1995. Ser vi till det senaste decenniet har det genomsnittliga priset för att arrendera en hektar jordbruksmark ökat med omkring 50 %. Men de senaste fem åren har dock priserna stagnerat.

Enligt vår arrendeprisundersökning, som genomförs vartannat år, har arrendepriset för en hektar jordbruksmark varit relativt oförändrat sedan år 2011. Mellan åren 2015 och 2016 steg arrendepriserna på jordbruksmark med i genomsnitt 1 %, den ökningen är dock inte statistiskt säkerställd. Ökningen mellan år 2015 och 2016 var störst i Götalands norra slättbygder följt av Mellersta Sveriges skogsbygder. Enligt undersökningen kostar det i genomsnitt 1 705 kr att arrendera en hektar jordbruksmark i Sverige år 2016.  

Prisnivån och prisutvecklingen ska tolkas med viss försiktighet. Detta beror på att priserna för vissa regioner har relativt höga medelfel i kombination med små förändringar i skattningarna mellan åren, vilket i sin tur medför att utvecklingen mellan två närliggande år inte är statistiskt säkerställd. Den långsiktiga prisutvecklingen i Figur A visar ändå att arrendepriserna gått upp över tiden.


Här kan du läsa rapporten på Jordbruksverkets webbplats i html-format.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
19
Utgiven:
2016-02-28
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO39SM1701
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: