Webbutik

Priser på jordbruksmark 2012

I korta drag


Priset på jordbruksmark gick ner 2 % under 2012

Det genomsnittliga priset på jordbruksmark i Sverige som helhet sjönk med 2 % mellan år 2011 och 2012. Prisutvecklingen skiljer sig mellan de olika regionerna och vissa regioner har haft en fortsatt prisuppgång. Mest steg priserna procentuellt sett i Övre Norrland med 16 % medan Svealands slättbygder var den region där genomsnittspriset på jordbruksmark sjönk mest ( -9 %).  

Det genomsnittliga priset för åkermark i Sverige beräknades år 2012 till 61 300 kr per hektar vilket är strax under 2011 års prisnivå. Högsta genomsnittliga priset år 2012 står Götalands södra slättbygder för med 146 700 kr per hektar medan Övre Norrland med 14 400 kr per hektar har det lägsta genomsnittspriset.

Till skillnad mot åkermarken har priset för betesmark gått upp med 8 % under år 2012 och en hektar betesmark i Sverige kostade i genomsnitt 23 200 kr per hektar år 2012.

Metoden för att skatta de genomsnittliga markpriserna är utvecklad av Jordbruksverket och baseras på försålda lantbruksfastigheter år 2012 där ansökan om lagfarts genomförts. Detta medför att överlåtelser som t.ex. resulterat i att den köpta fastigheten läggs samman med köparens gamla fastighet (fastighetsreglering) inte ingår i beräkningarna. Om fastigheten omfattar mer än bara mark så används relationen mellan jordbruksmarkens taxeringsvärde och det totala taxeringsvärdet för hela fastigheten för att bestämma jordbruksmarkens andel av försäljningspriset.

Här kan du läsa rapporten på Jordbruksverkets webbplats i html-format.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
22
Utgiven:
2013-08-29
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO38SM1301
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: