Webbutik

Ekologisk animalieproduktion 2016

I korta drag

Fortsatt ökning av invägningen av ekologiska ägg

År 2016 uppgick invägningen av ekologiska ägg vid Svenska Äggs medlems­packerier till drygt 21 300 ton, en ökn­ing med 25 % jämfört med 2015. Andelen ekologiska ägg ökade och var 2016 närmare 18 % av den totala invägningen. Invägningen av ekologiska ägg har nästan fördubblats sedan 2010.

Ökad slakt av ekologiskt hållna slaktkycklingar och svin.

Under 2016 ökade produktionen av ekologiska slaktkycklingar med 1 000 ton eller 193 % jämfört med 2015. Den ekologiska slaktkycklingproduktionen är dock liten i omfattning. 2016 var 1 % av slaktkycklingproduktionen baserad på ekologiska produktionsmetoder.

Den ekologiska svinproduktionen har ökad kontinuerligt sedan 2012. Under 2016 ökade slakten med 6 % jämfört med 2015 och uppgick till 4 800 ton. Sedan 2012 har slakten ökat med 36 %. Den ekologiska grisproduktionen är, precis som slaktkycklingproduktionen, liten i förhållande till den totala produktionen. 2016 var 2 % av produktionen baserad på ekologiska produktionsmetoder.

Slakten av ekologiskt hållna nötkreatur uppgick till 19 100 ton och slakten av ekologiskt hållna får och lamm uppgick till 1 100 ton. I båda fallen var slakten i stort sett oförändrat jämfört med föregående år.

Invägningen av ekologisk mjölk oförändrad 2016

Invägningen av ekologisk mjölk uppgick 2016 till 371 000 ton vilket innebär att den i stort sett var oförändrad jämfört med 2015. Andelen invägd ekologisk mjölk ökade svagt och 2016 var 13 % av invägningen ekologisk.

För produktionen av mejeriprodukter var utvecklingen tudelad. Produktionen av ekologisk konsumtionsmjölk ökade med 4 % medan produktionen av syrade produkter minskade med 25 %. Även produktionen av ekologisk grädde och ost minskade.

Här kan du läsa rapporten på Jordbruksverkets webbplats i html-format.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
17
Utgiven:
2017-08-24
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO27SM1701
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: