Meny
Webbutik

Ekologisk djurhållning 2014

I korta drag

Fortsatt ökning av antalet ekologiska värphöns

I juni 2014 var 900 000 värphöns omställda till ekologisk produktion. Det var en ökning med nästan 4 % jämfört med 2013. Antalet ekologiska värphöns har ökat stadigt under de senaste fem åren och 2014 var 14 % av värphönsen i
Sverige omställda till ekologisk produktion.

Antalet nötkreatur minskar

År 2014 var 281 300 nötkreatur omställda till ekologisk produktion. Det var en minskning med knappt 2 % jämfört med 2013. Antalet ekologiska mjölkkor uppgick 2014 till 46 900, en minskning med knappt 3 % jämfört med 2013. Andelen ekologiska mjölkkor låg dock kvar på 14 %. Även antalet ekologiska kor för uppfödning av kalvar minskade, om än marginellt.

Ökat antal ekologiska får

Under 2014 fortsatte antalet ekologiska får att öka, men ökningstakten var avtagande. Antalet tackor och baggar ökade med knappt 2 % och andelen får som var omställda till ekologisk produktion var 21 %, vilket var samma andel som 2013.

Här kan du läsa rapporten på Jordbruksverkets webbplats i html-format.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
23
Utgiven:
2015-06-25
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO26SM1501
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: