Webbutik

Antal Nötkreatur i December 2013

I korta drag

Antalet mjölkkor ökar

Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 443 518 st i december 2013, i stort sett lika många som i december 2012. Sedan föregående år har dock antalet mjölkkor ökat med ca 0,2 % medan antalet övriga kor minskat
med närmare 1,6 %.

Antalet kvigor, tjurar och stutar har ökat med 8 600 djur sedan december 2012. Ökningen beror till största delen på att antalet tjurar och stutar mellan 1 och 2 år ökat. Hösten 2011 slaktades en hel del handjur ut då handjursbidraget försvann vilket innebar att antalet djur vid det tillfället var osedvanligt lågt. Jämfört med 2010 är det fortfarande färre tjurar och stutar i december 2013. Antalet kalvar har minskat med 6 400 djur sedan december 2012.

Sett på längre sikt så har antalet nötkreatur minskat med nästan 11 % sedan december 2000. Antalet mjölkkor har minskat med 19 % medan övriga kor ökat med närmare 14 % sedan december 2000. Övriga kategorier har minskat i antal under denna period.

Här kan du läsa rapporten på Jordbruksverkets webbplats i html-format.

 

 

 

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
6
Utgiven:
2014-02-21
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO23SM1401
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: