Webbutik

Slåttervall i ekologisk produktion

Vall är den överlägset vanligaste grödan i svensk ekologisk produktion. År 2021 odlades över 255 000 hektar ekologisk vall och bete i Sverige. I denna skrift fokuserar vi på slåttervall. Vall odlas i första hand som foder till idisslare men är också motorn i en ekologisk växtföljd då den förser efterföljande grödor med kväve. Dessutom minskar vallen problemen med många ogräs, förbättrar jordens struktur och är en motor när det gäller att binda koldioxid. En av utmaningarna i ekologiska lantbruk är att efterlikna ett naturligt ekosystem. Vallen är då den bästa grödan för att uppnå detta.
Detta är en nyuppdatering av en tidigare skrift om ekologisk slåttervall.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
16
Utgiven:
2023-04-25
Pris exkl moms:
50 kr
Pris inkl moms:
53 kr
Artikelnr:
JO23:8
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: